Kích thước phong bì thư tiêu chuẩn

Kích thước phong bì thư tiêu chuẩn

Biên tập viên 28 Tháng Hai 2019

Các kích thước phong bì đạt chuẩn được sử dụng phổ biến gồm: Phong bì a4 có kích thước 25 cm x 34 cm, phong bì a5 có kích thước 16 cm x 23 cm, phong b...

Xem chi tiết