Mục lục

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Thanh toán trực tiếp

2. Thanh toán chuyển khoản

3. Thanh toán qua đường bưu điện

PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN

  • Thanh toán trực tiếp
  • Thanh toán chuyển khoản
  • Thanh toán qua đường bưu điện