Hình ảnh cho bài viết Kích thước lịch treo tường đa dạng và phong phú kích thước

Kích thước lịch treo tường đa dạng và phong phú kích thước

28 Tháng Hai 2019

Kích thước lịch treo tường 1 tờ, lịch bloc, lịch 7 tờ, lịch 13 tờ, lịch 52 tuần, kích thước lịch để bàn 2024. Những quy chuẩn kích thước lịch tết thông dụng nhất, kích thước khổ lịch treo tường, lịch để bàn chuyên nghiệp.

Xem chi tiết