Hình ảnh cho bài viết Kỷ yếu hội thảo khoa học là gì?

Kỷ yếu hội thảo khoa học là gì?

20 Tháng Năm 2020

Kỷ yếu hội thảo khoa học là tập ghi chép lại những hoạt động quan trọng trong buổi thảo luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu. Kỷ yếu khoa học có thể được lưu bằng hình ảnh, cuốn sổ ghi chép, bản word, bản trình chiếu hay được thiết kế và in ấn trang trọng như cuốn kỷ yếu..

Xem chi tiết